Köprülü

                                                      

                

Köprülü Köyü Hakkında Bilgi: 

Köprülü Köyü Beyarmudu Belediyesi'ne bağlı köylerimizden bir tanesidir.Eski adı (Koukla) olan köyün nüfusu son sayımla birlikte 196 kişi olarak belirtilmiştir.Köy halkının bir kısmı ufak çapta tarım ve hayvancılıkla uğraşmakla birlikte bir diğer kısım ise özel ve kamu sektöründe çalışmaktadır.Köprülü köyünün geçmiş tarihine bakıldığında bölgedeki köyler içerisinede türk köyü olarak kalabilmeyi başarmış ve savaş vermiş köylerimizden bir diğeridir.Bunun yanı sıra bu köyde 5  yahudi kolonisinin  yaşandığından bahsedilmektedir.Köprülü köyünde yerleşmiş Yahudiler ile ilgili bilgiler söz konusu kişilerin yanında çalışmış olan, biri merhum ve bir diğeri ise halen yaşamını  Köprülü köyünde sürdüren   Naşit Akmansel ve Hüseyin Gökbulut(merhum) ‘dan alınmıştır.

Köprülü (Kukla) köyüne yaklaşık olarak 1930-1935 yıllarında 5 tane Yahudi aile yerleşmiştir.30 Eylül 1946 tarihi itibarı ile Köprülü köyünde yaşayan Yahudi aileler ile ilgili bulunabilen bilgiler şunlardır: Papper Ailesi :Anne-Liesse PAPPER: Kadın. Yaş 36. Alman Yahudisi. Pasaport No: 6852

Otto Erich PAPPER: Erkek. Yaş 36. Alman Yahudisi. Pasaport No: 743

Marianne PAPPER: Kadın (Otto erich ve Anne-Liesse’nin kızı)

Jean PAPPER :Kadın (Otto erich ve Anne-Liesse’nin kızı)

 Berdy Ailesi :Michael Wolf Berdy: Erkek. Yaş 53

Rosa Berdy: Kadın. Yaş 53

Gabriel Berdy: Erkek. Yaş1(Michael ve Rosa’nın oğlu

David Winston Berdy: Erkek. Yaş 6 (Gabriel’in oğlu)

Bernat Ailesi : Joseph BERNAT : Erkek

Athiena BERNAT: Kadın  2 tane kız çocuğu var. İsimleri hakkında bilgi edinilemiştir.

Shapiro ailesi : (Anne-baba ve 2 kız. İsimleri hakkında bilgi edinilememiştir)

Mirmovich ailesi : (Anne- baba ve 2 kız. isimleri hakkında bilgi edinilememiştir)

    Bu aileler ilk yıllarda rençberlik yapmaya başlamışlar ve arpa, buğday, havetta ile keten yetiştirmişlerdir. Sonra, bölgede bulunan bol su ve narenciyenin de daha çok kar getiren bir ürün olması nedeni ile narenciyeye yönelmişlerdir.Çiftliklerinin adını Kıbrıs Çiftçilik Şirketi (Cyprus Farming Company- Kypriagi Agrodigi Eteriya Kuklon) koymuşlar. Narenciye ağaçlarını sulamak için en yüksek tepenin üstüne, birisi açık, diğeri de kapalı olmak üzere betondan,yaklaşık 500 m3  ‘lük 2 adet su tankı inşa etmişler ve bölgedeki su kuyularına da 15 tane, mazotla çalışan su motoru monte etmişler.Cumartesi ve Pazar günleri tüm motorları çalıştırarak bu kuyulardan temin ettikleri sularla ana depoyu doldurmuşlar ve hafta içinde de yer çekimi ile tüm arazileri sulamışlar. Ana su kaynaklarını İncirli yoluna paralel olarak kazılmış seri haldeki birbirlerine yer altından bağlı zincir şeklindeki su kuyuları teşkil etmiş.Genel inanışın dışında Kukla’ya yerleşen bu Yahudi aileler çok dindar değillermiş ve özellikle Bay Otto Erich kiliseye giderken eşi Anne-LiesseSinagoga gitmek adetindeymiş.Köydeki tüm Yahudilerin çok iyi Rumca konuştukları söylenmektedir.

Doç. Dr. Ata ATUN